Hej DN. Skilj på evidensbaserad medicin och bondfångeri.

“När new age slog igenom i Sverige under 1990-talet var det många som hånade kristaller, healing och meditation.” – så börjar Anders Utterströms artikel i DN idag, och visar på en skrämmande okunskap kring skillnaderna kring evidensbaserad medicin och flummigt bondfångeri. Han nämner alltifrån yoga och mindfulness till tarot som och TV-programmet “det okända” som exempel på en nyandlig våg. 

Problemet är att mindfulness, som är inspirerad av bland andra buddistiska meditationstekniker, är långt ifrån flummigt, och kan inte jämföras med kristaller och “atlantisk healing”, som Utterström skriver om i artikeln. Mindfulness och andra typer av meditation har väldokumenterat positiva effekter mot i synnerhet stressrelaterade sjukdomar. Bland annat visar en pilotstudie från 2013, ledd av Elizabeth Blackburn, nobelpristagare i medicin 2009, att daglig meditation, i det här fallet 12 minuter, leder till ökad mental och kognitiv förmåga, och minskad nivå av symptom på depression.

Med bakgrund av att stressrelaterade sjukdomar står för den största delen av ökningen i sjukskrivningar i Sverige sedan 90 talet, vilket går att läsa i en rapport från Socialstyrelsen, och stress och psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, så är det anmärkningsvärt att DN, fortfarande buntar ihop meditation, yoga och mindfulness som är evidensbaserade metoder för behandling av stressymptom, med healing, som inte en enda kvalitetsstudie visar har någon positiv effekt utöver placebo, under rubriken “Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozac – den nya tiden är här”

I värsta fall avskräcker det personer, som med all rätt känner sig skeptiska mot mineralmiraklet Stjärnestoffs positiva effekter, från att testa evidensbaserade metoder mot stress och annan psykisk ohälsa, som har en positiv effekt oavsett om man tror på mineralmirakel eller ej. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s